Buty-Aid™

Natrium butyraat (30-90% butyraat) of calcium butyraat (30-90% butyraat)

Vanwege de positieve effecten is er toenemende interesse voor het gebruik van boterzuur in veevoeders.
Door verbetering van de productietechnieken heeft men de negatieve eigenschappen zoals geur en verwerking onder controle gekregen. Deze eigenschappen zorgden er in het verleden voor dat boterzuur niet of nauwelijks werd toegepast in de veevoederindustrie.

Buty-Aid™ is een gecoate boterzuur. Buty-Aid™ stimuleert de enzymproductie in de maag en in de dunne darm. Bij varkens en pluimvee heeft boterzuur een positief effect op verzuring, spijsvertering, microbiologie en darmgezondheid.  Buty-Aid™ 30%  tot 70% is beschikbaar in granulaat. Buty-Aid™ 80% tot 90% is beschikbaar in poedervorm. 

Buty-Aid™ is toepasbaar bij alle diersoorten.

 

Voor aanvullende informatie: nutrition@efs-holland.nl