Kwaliteit

Kwaliteit is een van de voornaamste pijlers waarop de veevoedersector draait.
Duurzaamheid, veiligheid en respect voor mens, dier en milieu zijn belangrijke aspecten voor een meerjaren visie.
Het is dan ook geen wonder dat dit als een rode draad door E.F.S. loopt. Met het GMP+ kwaliteitssysteem als basis committeert ons bedrijf zich aan de stengste normen en staat zo garant voor de levering van kwaliteitsproducten en doordacht uitgewerkte concepten.
De GMP+ certificering sluit nauw aan bij QS waardoor E.F.S. op gelijkwaardige basis haar productenpakket kan aanbieden aan QS gecertificeerde bedrijven.
E.F.S. voldoet ruim aan de normen die SecureFeed verlangt en is daardoor een erkende leverancier van de leden binnen deze organisatie.
Door zeer nauwlettend de (inter-)nationale diervoedingwetgeving te volgen wordt tijdig ingespeeld op veranderingen en loopt E.F.S. steeds vooraan om dit in haar bedrijfsvoering te implementeren.

 

GMP logo