Over ons

E.F.S. staat voor Euro Feed Services en is in April 1996 opgericht door Bert van Bremen en Cees Twint. Beiden waren destijds al jaren werkzaam in de mengvoedersector en hadden de drive om een eigen koers te gaan varen en een zelfstandig bedrijf op te richten.

In die tijd is de idee opgepakt om samen te werken met soortgelijke bedrijven in andere landen in Europa om een krachtig netwerk op te bouwen. Ideeën en producten zouden worden uitgewisseld om zo een maximale bundeling van kennis en kracht te creëren.

Door de turbulente ontwikkelingen in de mengvoedersector  in de beginperiode, denk hierbij aan varkenspest, MKZ, dioxine, vogelpest etc. is E.F.S. steeds meer een eigen koers gaan varen en heeft zich in de loop van de jaren gespecialiseerd op een aantal deelgebieden binnen het nutritionele gedeelte van de veevoeding.

Door verdere ontwikkeling en groei is in 2000 E.F.S.-Deutschland GmbH opgericht om zo de markt in de Duitstalige landen optimaal te kunnen bedienen. In verschillende andere landen zijn samenwerkingsverbanden aangegaan en agenten aangesteld waardoor er in deze  landen producten van E.F.S. geleverd kunnen worden.

In 2009 zijn alle aandelen van E.F.S. overgegaan naar Bert van Bremen en hij heeft met zijn team de ontwikkeling van het bedrijf doorgezet. Cees Twint heeft zijn carriere vanaf dat moment verder uitgebouwd samen met het Franse bedrijf  Lesaffre.

Door zich verder te specialiseren wordt E.F.S. gezien als een volwaardige gesprekspartner binnen de sector. De jarenlange ervaring en vele contacten zorgen ervoor dat vooraanstaande leveranciers E.F.S. kiezen als distributeur of agent.

 

E.F.S. teamDe activiteiten van E.F.S. omvatten het aanbieden van specialistische concepten en producten aan de mengvoederindustrie. Uitgangspunt is, dat deze producten/concepten een toegevoegde waarde geven aan het mengvoer met een win/win situatie voor alle partijen. Dit leidt ertoe dat altijd een lange termijn visie wordt nagestreefd en met klanten een intensieve samenwerking wordt aangegaan. De marktontwikkelingen worden op de voet gevolgd en nieuwe ideeën worden veelal opgedaan door het bezoeken van internationale beurzen en het wereldwijd onderhouden van contacten.

E.F.S. is klaar voor de toekomst!!