VDDN

E.F.S.-Holland is lid van de belangenvereniging VDDN (Vereniging Diervoederspecialiteiten en Diergezondheidsproducten Nederland).

VDDN is ontstaan als initiatief van een aantal leveranciers van diervoederadditieven om krachten te bundelen en gezamenlijk belangen te behartigen. VDDN is een branchevereniging van en voor leveranciers van diervoederadditieven, specifieke ingrediënten voor de diervoederindustrie en bijzondere aanvullende diervoeders voor de veehouderij.

 

VDDN